Opublikowano: 2021-01-07

Radio Taxi Giżycko

W związku z pandemią wprowadzono zasady, które zmniejszają w istotny sposób możliwość przenoszenia wirusa
1.Możliwość zamontowania w pojazdach przegrody odgradzającej kierowcę od klienta.
2.Niezajmowanie przez klienta miejsca z przodu obok kierowcy, chyba że kierowca wyrazi na to zgodę.
3.Dopilnowanie, aby w pojeździe klienci posiadali środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki lub aby zdezynfekowali dłonie przed skorzystaniem z pojazdu).
4.Ewentualne ograniczenie godzin pracy w pojeździe bez przegrody - do decyzji kierowcy.
5.Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe), chyba że są niezbędne do wykonania usługi przewozowej.
6.Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. uchwyty, oparcia siedzeń, klamki, drzwi, przegrody, pasy klamrowe, terminale płatnicze, powinny być dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub czyszczone wodą z detergentem po zakończeniu każdego kursu.
7.Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych
Kontakt z nami
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.